Röntgenolgie

A- A A+

Animal Care Vet - Zwijndrecht - RöntgenolgieOm een juiste en vollediger diagnose te kunnen stellen is het soms nodig om aanvullend op het algemene onderzoek een uitgebreider onderzoek te doen. Het maken van een röntgenfoto is een van die mogelijkheden. Van fokdieren kan met röntgenfoto's zowel heupen, ellebogen als schouders worden beoordeeld.

Wat kun je zichtbaar maken

Met behulp van een röntgenfoto kan het inwendige van een dier zichtbaar gemaakt worden. Vooral het skelet leent zich hiervoor uitstekend. De botten bevatten namelijk veel calcium dat als eigenschap heeft dat het röntgenstralen veel beter tegenhoudt dan de omringende weefsels. Deze zogenaamde "weke delen" kunnen we vaak met behulp van de echoscopie beter bekijken. Soms is het echter mogelijk om door middel van een trucje ook van deze weke delen veel informatie op een röntgenbeeld te verkrijgen. We laten dan een contrastmiddel in of om het betreffende orgaandeel lopen. Dit contrastmiddel kan röntgenstralen ofwel tegenhouden ofwel juist volledig doorlaten, waardoor het betreffende orgaandeel zichtbaar gemaakt wordt. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van lucht dat weinig röntgenstralen tegenhoudt. Hiervan kunnen we gebruik maken bij het onderzoek van bijvoorbeeld de urineblaas.

De ene röntgenfoto is de andere niet

Het maken van een goede röntgenopname is niet eenvoudig. Het vereist veel vakmanschap, ervaring, goede apparatuur, goede instellingen, een meewerkende patiënt en een goede anatomische kennis. Alvorens wij overgaan tot het stellen van een diagnose beoordelen wij een röntgenfoto altijd eerst op zijn kwaliteit. Onze stelregel hierbij is: alleen de beste foto is goed genoeg.

Röntgenapparaat

Onze praktijk gebruikt op dit moment een ouder maar bijzonder krachtig apparaat, dat als voordeel heeft dat de belichtingstijden erg kort zijn waardoor de kans op bewegingsonscherpte zeer klein is. De foto's worden dan automatisch ontwikkeld en gedroogd en kunnen dan onmiddellijk afgelezen worden.

De officiële en verplichte onderzoeken voor de hondenfokkerij

Heupdysplasie onderzoek
Heupdysplatie of HD is een veelvoorkomende aandoening bij honden. Deze HD opnamen worden dan ook om de volgende rendenen gemaakt

  • Fokkerij
  • Werkhond
  • Inventarisatie voor toekomstig gebruik zoals hondensport
  • (pijn)Klachten

Iedere röntgenfoto moet objectief worden beoordeeld, daarom worden alle officiële HD - foto's onder gelijke omstandigheden gemaakt. Hierbij wordt in de regel een (lichte) narcose toegediend. Dit heeft te maken met het feit dat de vereiste houding en het uitdraaien van de knieën voor de foto ongemakkelijk of te pijnlijk is voor de meeste honden. Daarnaast is de narcose een vereiste van de onderzoekscommissie.

Elleboogdysplasie onderzoek

Het maken van officiële elleboogfoto's voor elleboogdysplasie of ED is voor enkele rassen verplicht. Veelal gaat het om dieren waarmee gefokt wordt. Er zijn echter ook dieren waarbij elleboogfoto's gemaakt moeten worden vanwege pijnklachten. Het onderzoek richt zich op verschillende aandoeningen van het ellebooggewricht, die allen op den duur tot deformatie van het gewricht en kreupelheid leiden. Het betreft ontwikkelingsstoornissen van het gewricht onder invloed van erfelijke factoren. Sommige honden kunnen hiervan op jonge leeftijd reeds ernstige problemen ondervinden. Bij andere zullen pas op latere leeftijd de ernstige misvormingen in het gewricht aanleiding zijn tot kreupelheid.

Schouderdysplasie onderzoek

Het maken van officiële schouderfoto's voor Schouderdysplasie of SD is voor enkele rassen verplicht. Veelal gaat het om dieren waarmee gefokt wordt. Er zijn echter ook dieren waarbij foto's gemaakt moeten worden vanwege pijnklachten.

Wie beoordeelt de röntgenfoto's?

Officiële HD, ED en SD -foto's.
Worden in België beoordeeld via de KMSH (Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus) die ook de stambomen aflevert. Het is een commissie die maandelijks samenkomt en samengesteld is uit specialisten die een oordeel vellen over de foto's. Er zijn veel factoren die het uiteindelijke beoordelingsresultaat van een officiële röntgenfoto kunnen beïnvloeden. Wij vinden het verwerpelijk om bij het maken van HD ED en SD -foto's trucs toe te passen met als doel een betere score te beogen. Dit is niet in het belang van de fokker, het dier en het ras.

Andere opnamen

Worden door de behandelend dierenarts in eerste instantie zelf beoordeeld. Daarna kan deze aanvullend beoordeeld worden door de andere dierenarts van de praktijk en zelfs doorgestuurd worden naar een specialist.

Penn-Hip method

Op dit moment komt er vanuit Amerika een nieuwe methode voor HD-onderzoek: de Penn Hip-methode. Bij dit onderzoek wordt er gemeten hoeveel speling er bestaat tussen heupkop en heupkom door middel van druk en tractie van de heupgewrichten. Hieruit wordt een index berekend. Dit geeft al op jonge leeftijd een indicatie voor de kwaliteit van de heup op latere leeftijd. Omdat dit een pijnlijk onderzoek is gebeurt dit onderzoek onder narcose. Het geeft (ook daarom) objectievere resultaten. Deze methode zal uiteindelijk de officiële opvolger van de huidige Norberg-meting worden.

De getoonde opnames zijn allen van dezelfde hond, alhoewel de losheid in de heup telkens sterk verschilt. Op de tractie opname is de losheid van het gewricht het duidelijkst zeker in vergelijking met de opname via de techniek die vandaag gangbaar is. Het is zeker dat de beoordeling via deze nieuwe methode veel nauwkeuriger en gevoeliger zal verlopen.

Archief

Alle foto's die in onze praktijk gemaakt zijn, worden bewaard gedurende tenminste 3 jaar. Hierdoor is het mogelijk om foto's van een eerdere datum te vergelijken met huidige opnamen.

Röntgenbeveiliging

Röntgenstraling is niet gezond. Door het maken van een aantal foto's bij uw dier zal deze grens echter niet overschreden worden. Vandaar dat het voor uw dier onschadelijk is, zelfs als er relatief veel foto's genomen worden. Voor de personen in de werkruimte, geldt veelal een ander verhaal. Röntgenfoto's worden in onze praktijk bijna dagelijks gemaakt. De dierenarts loopt dus iedere dag opnieuw een dosis straling op. De gevaren ervan worden beperkt door ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen aanwezig zijn in de röntgenruimte. Ieder persoon in de ruimte wordt beschermd met een loodjas en loodhandschoenen. Iedere maand wordt de hoeveelheid röntgenstraling waaraan elke persoon werd blootgesteld, gecontroleerd via een onderzoek van de dosismeter die aan de jassen bevestigd is. Zo wordt bijgehouden hoeveel straling de medewerker in de loop van de tijd heeft opgelopen.

Animal Care Vet, Zwijndrechtsestraat 216, 2070 Burcht (België), ligging, Tel.: 03 252 71 69, dierenartsjanssensfrank@gmail.com, BTW BE0440 894 494,