Laboratorium

A- A A+

Animal Care Vet - Zwijndrecht - LaboratoriumVoor een volledige diagnose is het soms nodig om als aanvulling op het algemene onderzoek een uitgebreider onderzoek te doen. Wij beschikken zelf niet over een volledig ingericht laboratorium omdat we verschillende malen per dag beroep kunnen doen op het grootste diergeneeskundig labo van België (AML). Indien nodig worden stalen tot driemaal toe per dag opgehaald om dezelfde dag nog onderzocht te worden. Zo beschikken we over snelle en correcte bloedwaarden, die daarboven nog kunnen geïnterpreteerd worden door de dierenarts – specialist die verbonden is aan het labo.

Hieronder volgen een aantal van de mogelijke onderzoeken

Bloedonderzoek

Routinematig wordt een onderzoek naar de orgaanfuncties uitgevoerd:

 • Nierwaarden
 • Leverwaarden
 • Enzymen
 • Suiker
 • Eiwit Calcium

Opmerkingen:

Voor dieren die onder narcose gaan raden wij een bloedscreening aan om hun gezondheidsstatus te bepalen. Deze onderzoeken verminderen het risico voor uw huisdier, omdat verborgen gezondheidsproblemen worden vastgesteld. Zo wordt tijdig ingegrepen en worden complicaties tijdens of na de ingreep voorkomen.

Voor honden en katten boven de 7 jaar raden wij een jaarlijkse "senioren check-up" aan waarbij we de belangrijkste bloedwaarden controleren samen met een urineanalyse. Zo worden verborgen gezondheidsproblemen tijdig vastgesteld en kan een behandeling worden gestart. Indien u dergelijk onderzoek wenst, dient u zich na afspraak te melden met een minstens 12 uur nuchter dier. Vochtopname is toegestaan.

Bijkomend maar standaard worden ook de cellen in het bloed gecontroleerd

 • Witte bloedcellen
 • Lymfocyten
 • Monocyten
 • Eosinofielen
 • Rode bloedcellen: Hemoglobine - Hematocriet
 • Bloedplaatjes: Witte bloedcellen* - Rode bloedcellen*

*Witte bloedcellen zijn verantwoordelijk voor de afweer.
*Rode bloedcellen zijn verantwoordelijk voor het zuurstoftransport.

Bij afwijkingen binnen een van deze groepen zal, in combinatie met het algemeen onderzoek, de meest ideale therapie worden ingesteld.

Progesteronbepaling

Om het juiste tijdstip van dekking te bepalen bij honden wordt in de praktijk gebruik gemaakt van een bloedtest. Daar wij snel en accuraat samenwerken met ons labo kunnen wij de cliënt een kwantitatieve bepaling van progesteron bieden. Hierbij wordt exact de hoeveelheid hormoon bepaald in het bloed. Dit laat ons toe op een betrouwbare manier informatie te geven aan de eigenaar in verband met het dektijdstip van zijn teef. Anders is het gesteld met de testkits waarbij we enkel een ‘indicatie' krijgen van de teef van de hormonale toestand waarin ze zich bevindt. Hier kan geen voorspelling gemaakt worden waardoor frequenter moet getest worden en het prijskaartje de hoogte ingaat.

Andere hormonen

Afhankelijk van de klacht, is het soms noodzakelijk bepaalde hormonen te laten bepalen, zoals het T4 (schildklier), testosteron en oestrogeen (geslachtshormonen) en het cortisol.

FeLV/FIV-test bij de kat

Deze testen tonen de aanwezigheid aan van het FeLV virus (leucose) of de antistoffen voor FIV (aids) in het bloed. Deze test is snel af te lezen. De uitslag van de FeLV/FIV test wordt op verzoek officieel gedocumenteerd en dient zo als bewijs voor deelname van het dier aan de fokkerij

Parvotest

Deze test toont rechtstreeks het Parvovirus aan in de ontlasting van hond of kat. Deze test is binnen 15 minuten af te lezen.

Allergietesten

Voor het vaststellen van atopie - een allergie voor in de omgeving voorkomende stoffen zoals boompollen, huidschilfers en huisstof - bestaat onder andere een allergiebloedtest. Hierbij wordt op het bloedstaal bepaald voor welke stoffen een dier allergisch is. Aan de hand van de testuitslag wordt een desensibilisatiekuur (= vaccin) gemaakt waarmee wordt getracht het dier ongevoelig te maken voor deze stoffen.

Urine onderzoek

Het standaard onderzoek splitst zich vooral toe op de aanwezigheid van Glucose, Eiwit, Bilirubine, Zuurtegraad (pH), Bloed, Ketonen, Nitraat, Witte bloedcellen. Met deze waarden krijgen wij meer inzicht wat er aan de hand is met de stofwisseling en de nierfunctie van uw huisdier.

Bijkomende onderzoeken op de urine zijn

Soortelijk gewicht urine

Het soortelijk gewicht is een maat voor de concentratie van de urine. Het meten van het soortelijk gewicht gebeurt altijd in combinatie met een klassiek urineonderzoek. Dit is belangrijk om te kunnen vaststellen of de urine erg geconcentreerd is of juist erg waterig. Het soortelijk gewicht kan informatie geven over de mogelijke oorzaken van veel drinken en veel plassen bij dieren. In een aantal gevallen wordt het urineonderzoek gecombineerd met een bloedonderzoek van de functies van de organen die verantwoordelijk zijn voor de urineaanmaak.

Microscopisch onderzoek

Met behulp van een microscoop kan men nazien of er blaasgruis, cellen en/of bacteriën aanwezig zijn.

Bacterieel onderzoek

ls er infecties worden vermoed van de urinewegen of de nieren wordt er een kultuur van de urine aangevraagd. Voorwaarde is dan wel dat het staal vrij van bijbesmetting moet zijn (zuivere afname) en hiervoor wordt dan eventueel het dier gesondeerd.

Andere onderzoeken

Bij deze groep van extra testen zitten bv de interpretaties van de bioptiëen van de huid of van andere oorsprong. Ook de aard en de goed- of kwaadaardigheid van gezwellen wordt hiermee onderzocht.

Stalen van virale, bacteriële maar ook van parasitaire oorsprong (neusslijm, etter, ontlasting) kunnen worden bekeken om een juiste oorzaak te achterhalen én zo een behandeling te kunnen instellen.

Speciale testen kunnen aangevraagd worden waarvoor soms zelfs de stalen naar gespecialiseerde labo's in het buitenland moeten worden verstuurd.

Animal Care Vet, Zwijndrechtsestraat 216, 2070 Burcht (België), ligging, Tel.: 03 252 71 69, dierenartsjanssensfrank@gmail.com, BTW BE0440 894 494,