Vrije consultaties in onze praktijk

Tijdens de vaste spreekuren kan u bij ons terecht voor vrije consultaties in Burcht in onze dierenartsenpraktijk. Hiervoor dient u dus geen afspraak te maken.

Vaccinatie of verder onderzoek

Komt u met uw dier voor een vaccinatie, dan wordt uw huisdier onderzocht waarna de vaccinatie wordt toegediend. Heeft u een ziek huisdier, dan wordt deze uiteraard onderzocht, en daarna bespreken we met u welk verder onderzoek en/of behandeling uw dier nodig nog heeft. Op dat ogenblik kan ook een afspraak gemaakt worden voor deze verdere onderzoeken of voor een operatie, wanneer dat noodzakelijk blijkt.

Maak een afspraak

Tijdens deze spreekuren zijn meestal beide dierenartsen aanwezig zodat het wachten tot een minimum wordt herleid. Indien u een specifieke arts wil spreken, kan u ofwel wachten tot deze arts vrij is en andere patiënten eventueel laten voorgaan bij de andere arts, of even contact opnemen om een afspraak te maken.